Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Carlton Hotel Bratislava 19. – 21.10.2017


AKTUALITY

Zborník abstraktov je k dispozícii » tu «
Fotografie (cca 150MB) z podujatia si môžete stiahnuť » tu «
Budú publikované do 1.12.2017. Na ich otvorenie potrebujete prístupové heslo.

Slovo na úvod

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS Vás srdečne pozýva zúčastniť sa 17. Česko-slovenského psychiatrického zjazdu, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 21. októbra 2017 v Hoteli Carlton v Bratislave. Výbory SPsS SLS a Psychiatrické společnosti ČLS JEP sa dohodli, že Česko-slovenský zjazd sa bude striedavo organizovať v dvojročných intervaloch v Brne a v Bratislave. Okrem odborných spoločností záštitu nad ním prevzali dve kliniky: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU a Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava.

Hlavná téma podujatia „Spoločne za zmenami v psychiatrii“ symbolizuje aktívne rozvíjanie tradície priateľskej česko-slovenskej spolupráce a podpory ďalšieho rozvoja psychiatrie.

Odborný program je v tejto chvíli otvorený a do 31. marca 2017 očakávame, že nám zašlete témy odborných sympózií. Preferovať budeme tie, ktoré budú súvisieť s hlavnou témou podujatia. Následne zostavíme rámcový program podujatia, zverejníme ho na webovej stránke a súčasne otvoríme prihlasovanie aktívnej účasti, t. j. príspevkov prednášok a posterov.

Celkovo program plánujeme už tradične zostaviť z plenárnych prednášok, zo sympózií prednášok a prezentácií elektronických posterov. Oceníme, ak sympózium bude prezentovať česko-slovenskú spoluprácu.

Dúfam, že sa nám podarí vytvoriť pestrý a zaujímavý odborný program, tiež príjemnú a inšpiratívnu atmosféru. Teším sa na stretnutie s Vami!

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prezidentka SPsS SLS


Organizačný výbor podujatiaDôležité dátumy pre podujatiePartneri podujatia