Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Carlton Hotel Bratislava 19. – 21.10.2017

Registrovať on line sa môžete na odborné podujatie do 30.9.2017.

Aktuálne sa môžete registrovať:


V prípade Vášho záujmu si prosím prečítajte nižšie uvedené registračné poplatky a zaregistrujte sa prosím.

Pre skupinovú registráciu prosím kontaktujte spoločnosť Berlina, s.r.o. e-mail: zaborska@berlina.sk. Na skupinovú registráciu sa vzťahujú podmienky pre registráciu uvedené » tu «.


Registračné poplatky


Skorá registrácia, do 30.6.2017
Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania budú akceptované iba formou vyplnenia elektronického formulára.
 • Člen SPsSLS: 150 €
 • Nečlen SPsSLS: 200 €
 • Sprevádzajúca osoba: 50 €
 • Študent medicíny: 25 €
 • Mladí psychiatri a psychológovia: 50 € (za splnených podmienok uvedených tu).

Neskorá registrácia, od 1.7.2017 do 30.9.2017
Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania budú akceptované iba formou vyplnenia elektronického formulára.
 • Člen SPsSLS: 200 €
 • Nečlen SPsSLS: 250 €
 • Sprevádzajúca osoba: 50 €
 • Študent medicíny: 25 €
 • Mladí psychiatri a psychológovia: 50 € (za splnených podmienok uvedených tu).

Registrácia na mieste
 • Člen SPsSLS: 250 €
 • Nečlen SPsSLS: 300 €
 • Sprevádzajúca osoba: 50 €
 • Študent medicíny: 25 €


Obsah registračného poplatku


  Čo obsahuje registračný poplatok (platí pre každý typ registrácie):
  • Kongresovú tašku s kongresovými materiálmi
  • Vstup do kongresových priestorov
  • Vstup do vystavovateľských priestorov
  • Občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2017 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas kontinuálneho vzdelávania.

  Čo neobsahuje registračný poplatok (platí pre každý typ registrácie):
  • Ubytovanie
  • Doplnkové službySlovenská psychiatrická spoločnosť SLS ponúka ďalšiu redukciu registračného poplatku pri neskorej registrácii pre mladých psychiatrov a psychológov na 50 Eur, ak na podujatie prihlásia do 31.8.2017 elektronický poster. Viac informácií nájdete » tu «.


Registrujte sa prosím tu

( * Povinné údaje )

Údaje účastníka:

* Meno:

* Priezvisko:

   Titul:

Číslo SLK:

* Telefón:

* E-mail:
Údaje sprevádzajúcej osoby:

Meno:

Priezvisko:
Údaje o právnickej osobe:
Vyplňte, ak má byť daňový doklad vystavený
na firmu. Vyplňte aj v prípade, ak registračný poplatok za Vás hradí iná spoločnosť.

Názov spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Kontaktná osoba:

E-mail kontaktnej osoby:

Telefón kontaktnej osoby:

Adresa Vášho trvalého bydliska:

* Ulica, popisné číslo:

* PSČ:

* Mesto/Obec:

* Štát:
Adresa Vášho pracoviska:

* Ulica, popisné číslo:

* PSČ:

* Mesto/Obec:

* Štát:

Fakturačná adresa:
Vyplňte, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska.

Ulica, popisné číslo:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát:Poplatok za registráciu:

200€ - Člen SPsSLS
250€ - Člen SPsSLS + 1 sprevádzajúca osoba (200€ + 50€)
250€ - Nečlen SPsSLS
300€ - Nečlen SPsSLS + 1 sprevádzajúca osoba (250€ + 50€)
25€ - Študent medicíny
50€ - Mladí psychiatri a psychológovia (za splnených podmienok v rámci redukcie registračného poplatku )


Čo obsahuje registračný poplatok:
 • Kongresovú tašku s kongresovými materiálmi
 • Vstup do kongresových priestorov
 • Vstup do vystavovateľských priestorov
 • Občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2017 – podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas kontinuálneho vzdelávania.

Čo neobsahuje registračný poplatok:
 • Ubytovanie
 • Doplnkové služby

Poplatky za registráciu sú konečné a sú vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.


Súhlasím s vyhotovením elektronickej faktúry (v opačnom prípade nechajte políčko prázdne)Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Berlina pri on line registrácii na odborné podujatie 17. Česko – slovenský psychiatrický zjazd SPOLOČNE ZA ZMENAMI V PSYCHIATRII, ktoré sa koná v termíne 19. – 21.10.2017.Po stlačení tlačidla Pokračovať si následne skontrolujte Vaše údaje. Až potom Vám bude umožnené dokončíť registráciu.
Poslaním tejto prihlášky súhlasím, aby spoločnosť Berlina, s.r.o. so sídlom Donnerova 7, 841 04 Bratislava, spracovávala moje osobné údaje na účely súvisiace s uvedeným odborným podujatím po nevyhnutnú dobu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov.


Bankové spojenie

Platbu prosím uhraďte na:

Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 00294101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 171056044
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód

V prípade, že do 01.10.2017 platba nebude uhradená, bude sa platba za registráciu meniť v závislosti od poplatkov v rámci neskorej registrácie. Na registráciu sa vzťahujú 100 % storno poplatky. Cena účastníckeho poplatku je konečná.